Tłumaczę z najwyższą dbałością o język, poprawność językowa to podstawa. Korekty ortograficzne, gramatyczne i stylistyczne są oczywistością. Język niemiecki to moja specjalność i pasja. Dlatego najważniejsza jest jakość tłumaczenia.

Tłumaczenia pisemne

Wykonuję tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki. Oferuję tłumaczenia zwykłe oraz specjalistyczne.

W skład tłumaczeń specjalistycznych wchodzą: tłumaczenia techniczne, prawnicze oraz ekonomiczne.

Specjalizuję się w tłumaczeniach biznesowych, z uwagi na ekonomiczne wykształcenie zdobyte na niemieckim uniwersytecie technicznym w Berlinie (Technische Universität Berlin). Tłumaczenia biznesowe to bardzo szeroka dziedzina, do której zaliczam m.in. tłumaczenia marketingowe, ekonomiczne naukowe, tłumaczenia ofert handlowych, tłumaczenia stron internetowych firm, tłumaczenia sprawozdań finansowych czy analiz ekonomicznych.

Oferuję również tłumaczenia literackie w zakresie tematyki ogólnej oraz naukowej z dziedzin ekonomicznych. Niech referencją stanie się moja publikacja w języku niemieckim – Verborgene Eigenschaften der Mitarbeiter im Lichte des Konfliktmanagements: Anreizvrtrag als Lösung der Prinzipal-Agenten Theorie. Jest to publikacja naukowa. Tłumaczenia literackie wymagają utworzenia nowej wersji językowej na podstawie wersji oryginalnej w sposób oddający właściwie nie tylko treść, ale i – przede wszystkim – styl. Jest to właściwie napisanie tekstu na nowo trzymając się możliwie jak najwierniej oryginału. Głównie z tego względu tego rodzaju tłumaczenie podlega indywidualnej wycenie.

Istnieje możliwość rabatu w przypadku większych zleceń.

Należność za tłumaczenia pisemne ustalana jest na podstawie objętości tekstu. Powszechnie stoso-waną normą w Polsce jest 1800 znaków ze spacjami.

W przypadku zleceń w trybie ekspresowym należy doliczyć od 50% do 100% ceny. Tłumaczenia o bardzo wysokim stopniu specjalizacji oraz tekstów naukowych podlegają indywidualnej wycenie.


Tłumaczenia zwykłe 1 strona = 1800 znaków*
Tłumaczenia na język polski 35 zł/str
Tłumaczenia na język niemiecki45 zł/str

Tłumaczenia specjalistyczne 1 strona = 1800 znaków*
Tłumaczenia na język polski 45 zł/str
Tłumaczenia na język niemiecki57 zł/str

W ramach tłumaczeń specjalistycznych z zakresu ekonomicznego, oferuję (w cenie) korektę tekstu pod względem jego poprawności logicznej i merytorycznej, oraz gwarantuję właściwie dobraną ściśle fachową terminologię. Dokonam również weryfikacji przetłumaczonego tekstu pod kątem jego przeznaczenia, dostosuję do odbiorcy docelowego. Kiedy tekst tego wymaga, otrzymają Państwo transkreację tekstu w ramach specjalistycznego tłumaczenia, czyli przekształcenie tekstu tak, by funkcjonował naturalnie w języku docelowym i spełniał funkcje oryginalnego tekstu, ale w nowym środowisku językowo-kulturowym. Jest to usługa tłumaczenia specjalistycznego Biznes Premium. Tylko u mnie taki standard tłumaczenia jest oczywistością i nie wymaga żadnych dodatkowych opłat.

Tłumaczenia ustne

Oferuję tłumaczenia ustne konsekutywne z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki.

Tłumaczenie konsekutywne polega na tym, że ktoś mówi, robiąc przerwy, w czasie których tłumacz tłumaczy. Sposób ten wymaga od tłumacza doskonałej pamięci (partie tekstu bywają bardzo długie).

Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został zamówiony. Wszystkie przerwy dla uczestników spotkania czy konferencji dotyczą również tłumacza i są wliczane w jego czas pracy. Jeżeli tłumaczenie odbywa się poza Łodzią klient pokrywa koszty przejazdu oraz pobytu tłumacza. Zaleca się dostarczenie tłumaczowi materiałów pomocniczych związanych z tematyką spotkania z takim wyprzedzeniem, aby miał on czas na odpowiednie przygotowanie się. Jeżeli jest to tematyka o wysokim stopniu specjalizacji, cena należność zostanie ustalona indywidualnie.

Istnieje również możliwość wyjazdu zagranicę, tłumaczenia ustne oferuję podczas całego pobytu. Należność ustalana jest indywidualnie, zależy od rodzaju tłumaczenia, terminu oraz długości pobytu.


Tłumaczenia ustne 1 godzina*
Tłumaczenia na język polski 150 zł/h
Tłumaczenia na język niemiecki150 zł/h

Tłumaczenia ustne - wyjazd 1 dzień pobytu*
Tłumaczenia w obie strony 1000-1200 zł/dobaNa wszystkie usługi wystawiam fakturę VAT!* Wszystkie ceny podane w tabelach są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od stopnia złożoności tekstu, terminu, długości tłumaczenia etc.
Wszystkie ceny podane na stronie są cenami netto.
© monika-gruszka.eu 2013