Dlaczego mimo wieloletniej nauki języka obcego mamy duże problemy z komunikacją w tym języku?

Uczyłeś się języka od szkoły podstawowej przez wszystkie kolejne etapy nauki aż do ukończenia studiów, jednak mimo to nie jesteś w stanie posługiwać się danym językiem obcym?

Język obcy należy poznawać intensywnie. Tylko wtedy nauka języka będzie efektywna. Dlaczego?

Kiedy do następnego kontaktu z językiem obcym, czy to w formie zajęć w szkole, czy kursu językowego mija zbyt długi czas, tracimy szansę na budowanie silnych skojarzeń z poprzednimi zajęciami.

Wyobraź sobie, że chcesz rozwiązać dwie krzyżówki typu sudoku. Jedną rozwiązujesz w typowy sposób tzn. siadasz poświęcasz pewien określony czas aż do osiągnięcia celu. Drugą rozwiązujesz w taki sposób, że gdy wpiszesz jedną cyfrę robisz sobie dwu tygodniową przerwę. Następna cyferka i znów przerwa. Gdy już szczęśliwie skończysz porównaj włożony wysiłek i efekty. W którym przypadku wykonywałeś wielokrotnie tą samą pracę? Zaczynając po długiej przerwie zdążyłeś zapomnieć swoje wszystkie dotychczasowe przemyślenia. Wszystkie analizowane powiązania również umknęły Ci z pamięci. Wszystko musiałeś powtórzyć wielokrotnie i zmarnowałeś wielokrotnie więcej energii. Czy wiesz, że tą nieefektywną metodę można porównać do... nauki języka obcego w szkole?

Język obcy jest oczywiście o wiele bardziej skomplikowany, niż jakakolwiek krzyżówka. Jednak porównanie jest trafne, ponieważ posługiwanie się językiem obcym jest umiejętnością korzystania z dość obszernej wiedzy na wyrywki. Wypowiadając się musimy jednocześnie przeszukiwać nasz zasób słów, dokonywać wyboru odpowiednich oraz utworzyć z nich zdanie, czyli zastosować reguły gramatyczne. Musimy zauważyć jednocześnie połączenia gramatyczne i leksykalne, a tak naprawdę jednak, myślimy jedynie o treści, którą chcemy werbalnie przekazać. Reszta odbywa się jakby automatycznie. Dlatego najważniejsze jest, aby poszczególne tematy zajęć z języka obcego były dla nas jak jeden, spójny temat, który właśnie opanowaliśmy. W przeciwnym razie, im wcześniej opanowany materiał, tym rzadziej będziemy do niego sięgać, próbując posłużyć się wyuczonym językiem. Metoda nauki, którą Ci proponuje działa w ten sposób, że język niemiecki staje się jednym tematem rozwiązywanym "za jednym zamachem" zamiast "wpisywania cyferek z dwutygodniową przerwą pomiędzy". W części "JAK" dowiesz się o szczegółach tej metody.

Drugim komponentem sukcesu jest kontakt z językiem. Prawdziwy kontakt z językiem jest tak istotny, aby język nie był abstrakcją. Często okazuje się, że mimo zajęć w szkole, dzieci właściwie nie słyszały nigdy języka mówionego, ponieważ nauczyciel nie mówił do nich w tym języku. Kilkuminutowe nagrania odsłuchiwane na zajęciach z płyt nie są wystarczające. Prawdziwy kontakt z językiem obcym, to zastosowanie go – używanie go w celu przekazania, lub uzyskania jakichś informacji. Praktycznie język jest dla nas narzędziem komunikacji w społeczeństwie. Wyuczone słówka, których nie jesteśmy w stanie zastosować nie są w tym sensie językiem (obcym) dla nas.

Ciągła komunikacja, rozumienie ze słuchu, mówienie oraz pisanie na początku nauki oswaja nas z językiem, przyzwyczajamy się do jego brzmienia, oswajamy z wieloma słowami oraz typowymi dla danego języka zwrotami. Dzięki temu pokonujemy strach, który jest normalny, na samym początku nauki każdego języka obcego. Podczas dalszej nauki języka ciągły kontakt z językiem zapewnia poszerzanie się zasobu naszej wiedzy, język staje się coraz bogatszy a komunikacja coraz łatwiejsza. Ciągle zdobywane nowe informacje stają się spójne z opanowanymi wcześniej, stanowią spójną całość, do której sięgamy używając języka obcego.

Moją specjalnością jest język niemiecki. Opanowałam go do perfekcji. Wiem, w jaki sposób należy uczyć się języka obcego, aby nauka była jak najbardziej efektywna.

JAK – czyli o metodzie nauki

Struktura moich zajęć opiera się głównie na wynikach badań prowadzonych na uniwersytecie technicznym w Berlinie na instytucie języka i komunikacji. Główne z nich właśnie poznałeś – intensywność oraz prawdziwy kontakt z językiem. Ważne jest również, aby nauka nie była abstrakcyjna. Nie powtarzamy gramatyki do znudzenia – mimo to będziesz posługiwać się poprawnym językiem. Metoda nauki języka opracowana na podstawie wyników tych badań jest skierowana głównie dla biznesu – ponieważ tam najbardziej liczy się czas i skuteczność.

Błędna jest obiegowa opinia, że języka obcego trzeba się uczyć wiele lat, aby posługiwać się nim płynnie. W rzeczywistości jest wręcz przeciwnie! Języka obcego najlepiej uczyć się bardzo szybko, czyli intensywnie.

Preferuję naukę podzieloną na dwie główne części. Pierwsza to „BAZA”. Ten etap nauki obywa się bardzo intensywnie. W tym okresie musisz zarezerwować dużo czasu na język niemiecki. Po ukończeniu BAZY będziesz rozumiał język niemiecki, zaczniesz się wypowiadać w tym języku. Będziemy umawiać się na zajęcia telefonicznie – oczywiście w języku niemieckim - z czasem będę poszerzać zakres naszych rozmów telefonicznych. Ten kurs jest absolutną podstawą do dalszej nauki języka niemieckiego. Jest to podstawowe słownictwo z zakresu ogólnego i najważniejsze struktury gramatyczne. Nauka wymaga zaangażowania również po godzinach zajęć – bardzo ważnym elementem są bowiem wypowiedzi pisemne uczniów. Gramatyka zostanie w sposób krótki i konkretny wyjaśniona oraz zapisana, tak aby zawsze w razie potrzeby móc sprawdzić, czy przypomnieć sobie reguły. Uczysz się jej niejako przy okazji. Nacisk stawiam na praktyczną naukę języka – tak, aby kontakt z Niemcem po ukończeniu BAZY nie był dla Ciebie dramatem.

Zapewniam własne, zróżnicowane materiały. Dostosuję je do Twoich potrzeb oraz zainteresowań. Zapewniam kontakt z praktycznym językiem oraz możliwość już podczas BAZY rozwijania zakresu słownictwa w dowolnym, wybranym przez Ciebie kierunku.

Kurs BAZA to około 50-60 lekcji po 1,5 godziny. Powinny się one odbywać od 3-4 do 7 lekcji w tygodniu. Z tego wynika kurs BAZA trwa od 2 do 4 miesięcy* (* przy założeniu całkowitego braku znajomości języka. Jeżeli już trochę znasz język, kurs potrwa odpowiednio krócej). Kurs ten wymaga od Ciebie 2- 3 godzin pracy samodzielnej na każdą lekcję.

To właśnie ta część jest dla Ciebie "pierwszą lekcją języka niemieckiego". Częstotliwość, materiał, podział jest w ten sposób dobrany, aby Twoja podświadomość odbierała te godziny nauki niemieckiego jako jedną lekcję. W ten sposób unikamy wielokrotnego powtarzania tego samego materiału i zrywania połączeń gramatycznych i leksykalnych w świadomości. Na tych powiązaniach możemy oprzeć dalszą naukę języka niemieckiego. Materiał opanowany w tym czasie odpowiada materiałowi opanowanemu po 3-5 latach nauki w szkole.

Drugim etapem nauki jest „ROZWÓJ”. Nauka już nie musi odbywać się tak intensywnie jak podczas etapu BAZA. Jeśli nauka języka nie jest bardzo pilna, lub nie masz dużo wolnego czasu w tygodniu, który mógłbyś na język niemiecki poświęcić, wystarczą 2-3 lekcje w tygodniu. Samodzielna praca nad językiem jest tutaj równie ważna, jak w BAZIE. Zajmie Ci podobną ilość czasu, czyli 2-3 godzin na każdą lekcję. ROZWÓJ zawiera bardziej zaawansowane struktury gramatyczne oraz leksykalne. Pod względem słownictwa jest to już etap całkowicie indywidualnie dopasowany do Twoich potrzeb. Możliwe są kursy również bardzo ukierunkowane, np. specjalistyczne słownictwo akademickie, biznesowe oraz techniczne.

ROZWÓJ nie jest etapem konkretnie ograniczonym, ponieważ możesz rozwijać swoje umiejętności językowe w wielu specjalizacjach, w różnym stopniu dokładności. Ograniczeniem takim może być Twój cel, nie musi być on bardzo precyzyjny. Podejmując się danego kursu, gwarantuję Ci, że wyznaczony cel osiągniesz. Oczywiście możesz w pewnym momencie nauki uznać, że poziom, który osiągnąłeś już Cię satysfakcjonuje.

Nie wybierając kierunku kursu, będziesz rozwijał język ogólny w szerokiej gamie zakresów tematycznych, wzbogacał swój język w bardziej zaawansowane struktury leksykalne, oraz poznasz gramatykę języka niemieckiego.

Kończąc kurs ROZWÓJ będziesz posługiwał się płynnie językiem niemieckim, w mowie i piśmie. Będziesz w stanie telefonować do Niemiec i załatwić potrzebne sprawy. Czy wiesz, że właśnie telefonowanie jest uznawane najtrudniejsze przez uczących się języków obcych? Wszelki kontakt z językiem niemieckim nie będzie dla Ciebie problemem. Będziesz potrafił przeczytać ze zrozumieniem książkę w tym języku – ogólną i w zależności od kierunku, który wybrałeś również fachową. Gwarantuję, że ucząc się języka niemieckiego ze mną będziesz potrafił rozmawiać bez problemów przez telefon w języku niemieckim. Równie swobodnie będziesz poruszać się po niemieckich witrynach internetowych, odnajdując interesujące Cię informacje. Otworzy się przed Tobą nowy świat z nowymi perspektywami. Poznając biegle język niemiecki sprawisz, że grono Twoich potencjalnych klientów będzie trzy razy większe, liczba (zrozumiałych dla Ciebie) kanałów w telewizji wzrośnie, a dostęp do wiedzy (książki, publikacje, badania naukowe, niemieckojęzyczne strony internetowe) będzie o wiele łatwiejszy.

Podczas ROZWOJU nabędziesz umiejętność rozumienia ogólnego tekstu, czy to pisanego czy mówionego. Ogólnego – to znaczy również nie znając niektórych słów czy zwrotów. Nauczę Cię również umiejętności definiowania słów – dzięki czemu nie znając słowa nawet kluczowego w treści, którą chciałbyś przekazać, wypowiesz się płynnie i w pełni komunikatywnie.

Odnosisz wrażenie, że nie znasz języka niemieckiego, mimo kilkuletniej nauki czy nawet ukończonych kursów? Właśnie ukończyłeś studia, szukasz pracy i wymagana jest płynna znajomość języka niemieckiego? A może zastanawiasz się nad wyjazdem do Niemiec? A może przyświeca Ci jakiś konkretny cel, np. gdybyś tylko znał język, wystawiałbyś swoje produkty na niemieckich aukcjach internetowych? Jaki jest Twój cel nauki języka niemieckiego?

Zapewniam intensywną oraz efektywną naukę języka niemieckiego. Szybko osiągniesz konkretne rezultaty. Nauczam indywidualnie, kurs będzie prowadził do Twojego celu.

Dlaczego ja?

Podczas długiego pobytu w Niemczech, nie tylko ukończyłam pełne studia na renomowanym berlińskim uniwersytecie, wydałam książkę naukową o ekonomicznej tematyce (Monika Gruszka, Verborgene Eigenschaften der Mitarbeiter im Lichte des Konfliktmanagements: Anreizvertrag als Lösung der Prinzipal-Agenten Theorie, Diplomica Verlag, Hamburg 2013, ISBN: 978-3-8428-8233-1), ale również współpracowałam z niemieckimi firmami, takimi jak pwc AG (do niedawna PricewaterhouseCoopers AG) czy Solardynamic GmbH. Znam doskonale język niemiecki nie tylko od strony teoretycznej. Pamiętajmy, że każdy język jest tworem żywym, nieustannie kształtuje go społeczeństwo. Moją gruntowną znajomość języka niemieckiego zaktualizowałam i udoskonaliłam w Niemczech. W moim życiu nie istnieje już granica między Polską a Niemcami. Wyjazd do Poznania jest tym samym co wyjazd do Monachium, praca w Kolonii tym samym co praca w Krakowie, eksport do Moguncji tym samym co wysłanie towaru do Torunia, a przeczytanie książki Prof. Hano Becka jest tym samym co przeczytanie książki prof. Leszka Balcerowicza. Mój świat rozszerzył się, a moje perspektywy polepszyły. Teraz proponuję to również Tobie!

Dla rodziców

Chciałbyś, aby Twoje dziecko zaliczyło klasówkę, czy chciałbyś, aby żadna klasówka z języka niemieckiego nie stanowiła żadnego problemu?

Jeśli szukasz korepetycji, albo osoby, która odrobi prace domowe Twojemu dziecku, czy nauczy do sprawdzianu albo chciałbyś zaliczyć jakiś konkretny test, żeby formalnie był, ale znajomość języka Cię nie interesuje, to znajdziesz na rynku ofertę bardziej odpowiednią dla Ciebie niż moja. Nie udzielam korepetycji, nie uczę pod konkretny sprawdzian czy test językowy. Uczę języka niemieckiego w taki sposób, że żadna klasówka czy test nie będą wyzwaniem. Jeśli jesteś kierowcą zapewne wiesz jak dużo różni osobę, która zdała egzamin na prawo jazdy, od osoby, która umie jeździć. Ty chcesz, aby Twoje dziecko zdało egzamin czy mówiło po niemiecku? Nie znaczy to oczywiście, że dziecko nie będzie w stanie rozwiązać tego testu - wręcz przeciwnie. Rozwiązanie typowego szkolnego testu nie będzie problemem już po krótkim czasie nauki ze mną. Twoje dziecko przestanie przejmować się klasówką z niemieckiego i będzie mogło wejść na nią "z marszu" i uzyskać bardzo dobry wynik.

Gdy chodzi o naukę języka zawsze przychodzi mi do głowy analogia do żarówek. Można kupić "tradycyjną" żarówkę o niskiej żywotności i dużym zużyciu prądu bądź nowoczesną żarówkę energooszczędną - zużywa ułamek prądu tradycyjnej żarówki, a żywotność ma wielokrotnie większą. Tobie również pozostaje wybór, czy kupić raz i dobrze czy ciągle i byle jak. Płacenie za pomoc przy odrabianiu prac domowych będzie trwało tak długo jak nauka szkolna dziecka, a na koniec i tak nie będzie efektu w postaci znajomości języka. Ze mną decydujesz się na usługę, po której nigdy nie powiesz dziecku "płaciłem tyle lat za naukę języka, a nawet kilku zdań nie potrafisz mi przetłumaczyć"?
© monika-gruszka.eu 2013